Monthly Archives: May 2014

Ankieta — losowanie nagrody – Polska – Programmatyczna klasa mistrzowska

Oficjalne zasady dla uczestników Organizatorem niniejszego losowania nagrody jest AppNexus Inc. (“Organizator”). Biorąc udział w tym losowaniu nagrody, uczestnik akceptuje te oficjalne zasady i politykę prywatności Organizatora (dostępną na stronie www.appnexus.com) oraz przyjmuje do wiadomości, że decyzja Organizatora jest ostateczna … Continue reading

Comments Off on Ankieta — losowanie nagrody – Polska – Programmatyczna klasa mistrzowska

AppNexus, Millennial Media and the Future of Programmatic Mobile

The future of media is mobile, and the future of mobile advertising is programmatic. According to a report published by Magna Global in Q3 2013, 68% of mobile display was traded programmatically in 2013, and it is forecasted to rise … Continue reading

Comments Off on AppNexus, Millennial Media and the Future of Programmatic Mobile

AppNexus Programático – Clase Maestra Méjico 2017 – Encuesta y Sorteo

Encuesta – Sorteo de premios Reglas oficiales para los participantes El promotor de este sorteo de premios es AppNexus Inc. (el “Promotor”). Al participar en el sorteo de premios, se considera que el participante acepta estas reglas oficiales y la política … Continue reading

Comments Off on AppNexus Programático – Clase Maestra Méjico 2017 – Encuesta y Sorteo

AppNexus Programático – Clase Maestra Colombia 2017 – Encuesta y Sorteo

Encuesta – Sorteo de premios Reglas oficiales para los participantes El promotor de este sorteo de premios es AppNexus Inc. (el “Promotor”). Al participar en el sorteo de premios, se considera que el participante acepta estas reglas oficiales y la política … Continue reading

Comments Off on AppNexus Programático – Clase Maestra Colombia 2017 – Encuesta y Sorteo

AppNexus Deals Open Beta: A Step Beyond Today’s Deal ID Limits

Today we are excited to introduce our Deals Open Beta! All Console customers are invited to explore our newest Deals capabilities. But first, a word on how we got here. Deal ID: The good, the bad, and the ugly Deal … Continue reading

Comments Off on AppNexus Deals Open Beta: A Step Beyond Today’s Deal ID Limits